دانلود برنامه بحارالاشعار

آهای کسی که دم می زنی از امام حسین

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - آهای کسی که دم می زنی از امام حسین

آهای کسی که دم می زنی از امام حسین
یادت نره که چی گذشت تو کرببلا
چه خون دلها که نخورد برای ما خون خدا
زندگیش و داد برای هدایت ما

آهای کسی که دم می زنی از امام حسین
یادت نره که چی گذشت تو کرببلا
در به دری ، خونجگری شد سهم ناموس خدا
همون یه بار بسه واسه مردن ما

لشگر در پی غنیمت دویدن
با کعب نی و اهانت رسیدن
چادر از سر یه دختر کشیدن

گوشوارهاش و بردن
نای صداش و بردن
نور چشاش و بردن

به هوش اومد
وقتی سرش تو دامن عمه بود
گوشواره ها دیگه تو گوشش نبود

نگفت عمه گوشوارم
نگفت عمه آوارم
نگفت وای گوش پارم

صدا زد عمه معجرم
چادر ندارم رو سرم
بیا یه جور من و ببر سمت حرم

یعنی عاشق کربلا
ای مجنون خون خدا

همیشه در تاب و تب باش
مراقب این مکتب باش
رهرو راه زینب باش

لک لبیک یا زینب


️بند دوم️
آهای کسی که دم می زنی از امام حسین
یادت نره که چی گذشت تو کرببلا
حسین به جرم اینکه زد دم از قوانین خدا
با لب تشنه شد سر از تنش جدا

آهای کسی که دم می زنی از امام حسین
یادت نره که چی گذشت تو کرببلا
آتیش زدن یه عده ای به خیمه آل عبا
سر خم نکرد فاطمه ی شیر خدا

زینب پرچم قیام و نگه داشت
با سر سنگ روی بام و نگه داشت
زینب نهضت امام و نگه داشت

گرچه قدش دو تا شد
برادرش فدا شد
کی چادرش رها شد؟

رها نکرد
چادرش و حتی با تازیونه
حتی با تازیونه تو هجوم وحشیونه

میون غوغای غم
بین خیل نامحرم
شکست و اما یک دم

از باورش دست نکشید
از معجرش دست نکشید
از نهضت برادر دست نکشید

یعنی عاشق کربلا
مجنون مصباح هدی

همیشه در تاب و تب باش
مراقب این مکتب با ش
رهرو راه زینب باش

لک لبیک یا زینب

شعر و سبک: محسن طالبی پور


360
شعر بعدی