دانلود برنامه بحارالاشعار

آن شه والا منصب ابن الرضا آمد

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - آن شه والا منصب ابن الرضا آمد - متن مداحی سبک مسجدی

آن شه والا منصب ،ابن الرضا آمد
برج شرف را کوکب ،ابن الرضا آمد

مژده جوادآمد ۲

عزت و جاهم هستی
پشت و پناه من
بر همه ی این عالم
مشعل راهی تو

ابن الرضاآمد۲/

از قدم تو دنیا باغ جنان گشته
اسم شریفت مارا ورد زبان گشته

نقل دهان گشته
مونس جان گشته

ابن الرضا آمد۲/

روشن دل ما گشته ،اندرهوای تو
جان همه ی عالم ،بادا فدای تو

نور خدائی تو شمع هدائی تو
قبله ی حاجات اهل ولائی تو

ابن الرضا آمد (2)

مدیون تو هستم من، ای پسر زهرا
از نهضت تو گشته دین خدا احیا

جان منی مولا بت شکنی مولا

ابن الرضا آمد۲/

درشب میلاده تو،شورونوادارم
امشب هوای روی ،ابن الرضا دارم

ای معدن غیرت جانها بفدایت
ای کوه صلابت جانها بفدایت

ابن الرضا آمد۲/

ارمین غلامی
مجنون کرمانشاهی


265
شعر بعدی