دانلود برنامه بحارالاشعار

آن امامی که زتقوا دل روشن دارد

شعر مداحی روضه امام کاظم (ع) - آن امامی که زتقوا دل روشن دارد

آن امامی که زتقوا دل روشن دارد
دلی از نور خداوند مزین دارد

هر زمان روی به گلزار مناجات کند
مثل غنچه دل شب میل شکفتن دارد

تیر درچله نهاده است به محراب دعا
هدف محو ستم سوزی دشمن دارد

زین حقیقت که نوشتند زساق المرضوض
چه بگویم چه کسی تاب شنیدن دارد

گردنش خم نشود در بر دشمن هرگز
گرچه او کنده و زنجیر به گردن دارد

روزگاری است غریب این که پس ازاین همه رنج
نقشی از ارث فدک را به روی تن دارد

تازیانه چو زند دشمن ظالم به تنش
فاطمه در غم او ناله و شیون دارد

کوجگر گوشه ی او تا که بیاید نگرد
پاره های جگر خویش به دامن دارد

چون همایی که بود مقصد او عرش برین
هوس پر زدن و میل پریدن دارد

گرچه بسیار دراین سوک نوشتند ولی
غربت اوست «وفایی» که نوشتن دارد

سید هاشم وفایی

192
شعر بعدی