دانلود برنامه بحارالاشعار

آنچنان که خلق دخترها به مادر میرود

شعر مداحی مدح حضرت زینب (س) - آنچنان که خلق دخترها به مادر میرود

آنچنان که خُلق دخترها به مادر میرود
خُلق زینب نیز به زهرای اطهر میرود

شرط عقد خواهری چون او فقط این بود که
هر چه پیش آید بهمراه برادر میرود

در مقابل محض همراهی این خواهر حسین
ترک پیکر کرده و بر نیزه با سر میرود

خون حیدر در رگش جاریست وقتی اینچنین
در اسارت هم چنان فاتح به منبر میرود

هیبت زینب به حیرت برده دشمن را که او
روی منبر میرود یا فتح خیبر میرود!؟

خطبه میخواند تمام شهر میریزد به هم
آنچنان که انتظار روز محشر میرود

تیغ بران بیانش ذوالفقاری دیگر است
آن زمانی که به جنگ جهل لشگر میرود

کوه صبر است او که از داغ دل پر غصه‌اش
کاسه‌ی صبر تمام غصه‌ها سر میرود

میثم کاوسی

229
شعر بعدی