دانلود برنامه بحارالاشعار

آمد اگرچه نور او از ابتدا بوده است

شعر مداحی مدح عید مبعث - آمد اگرچه نور او از ابتدا بوده است

آمد اگرچه نور او از ابتدا بوده است
این ابتدا یعنی خدا بوده است تا بوده است

این ابتدا یعنی خدا در لحظه خلقت
محو تماشای جمال مصطفی بوده است

این ابتدا یعنی محمد در شب ایجاد
تنها نبود از ابتدا با مرتضی بوده است

این ابتدا تفسیر لولاک است ای مردم
جایی که خلقت علتش خیرالنسا بوده است

این ابتدا مشکات در مشکات در مشکات
نور است و یعنی نور زهرا مجتبی بوده است

این ابتدا نور حسین است و یقین دارم
آغاز خلقت در زمین کربلا بوده است

این ابتدا این ابتدا این ابتدا یعنی
عالم همه در سایه آل کسا بوده است

این ابتدا یعنی که ما هم بوده ایم آن روز
صبح الست آری جواب ما بلی بوده است

این ابتدا از ‌صبح بعثت در ازل جاری است
وقتی خدا فکر شب غار حرا بوده است

مبدأ شده غار حرا ، مقصد غدیر خم
این ابتدا از ابتدا بی انتها بوده است

با وحدهو وحده ، خدا ما را یکی می خواست
این دین و این مذهب کجا از هم جدا بوده است

در پرده می گویم مسلمان ! این تو این تاریخ
سرّ وجود لا فقط نون لنا بوده است

محسن ناصحی

70
شعر بعدی