دانلود برنامه بحارالاشعار

آمده هنگامه ماتم

شعر مداحی نوحه امام حسین (ع) - آمده هنگامه ماتم - شعر به سبک سنتی ، متن مداحی زنجیرزنی ، متن نوحه محرم ، نوحه زنجیر زنی

آمده هنگامه ی ماتم
ماه پر از رنج و پر از غم
ماه حسین ماه محرم
حسین حسین عزیز زهرا۳

ریزم سرشک از هر دو دیده
هفتاد و دو حاجی رسیده
کس همچو این یاران ندیده
حسین حسین عزیز زهرا۳

همه به تاب و در تب این جا
جان ها رسیده بر لب این جا
همه به دور زینب این جا
حسین حسین عزیز زهرا۳

این جا همه در شور و شینند
گرد گل روی حسینند
گریان ز اشک زینبینند
حسین حسین عزیز زهرا۳

ای زینب ای غمدیده خواهر
شنو ز من راز برادر
این جا شوم در خون شناور
حسین حسین عزیز زهرا۳

این جا شوند آل پیمبر
از ظلم و کین در خون شناور
بر سر زنی غمدیده خواهر
حسین حسین عزیز زهرا۳

این جا شوند پرپر گلانم
کشته شود تازه جوانم
در خون گل شیرین زبانم
حسین حسین عزیز زهرا۳

این جا کنار خیمه گاهم
گردد زمین قتلگاهم
آن دم بود بر تو نگاهم
حسین حسین عزیز زهرا۳

این جا بود کوی منایم
آتش زنند بر خیمه هایم
سیلی زنند بر طفل هایم
حسین حسین عزیز زهرا۳

رضا یعقوبیان

764
شعر بعدی