دانلود برنامه بحارالاشعار

آمده در دنیا نور دل موسی

شعر مداحی سرود حضرت معصومه (س) - آمده در دنیا نور دل موسی

آمده در دنیا
نور دل موسی
در خانه ی نجمه
جشن شعف برپا
روح ادب آمد
زهرا نسب آمد
کریمه باشد او
با این لقب آمد
معصومه(مولاتی معصومه)۲

اصل سخا آمد
روح وفا آمد
در این جهان امشب
اخت الرضا آمد
از مقدمش گشته
مدینه گل باران
در خانه ی نجمه
آمد ز ره جانان
معصومه(مولاتی معصومه)۲

رمز حیات آمد
زینب صفات آمد
در این جهان امشب
باب النجات آمد
روح امامت اوست
جان کرامت اوست
دختر موسی و
اصل شهامت اوست
معصومه(مولاتی معصومه)۲

ماه دل آرایی
گوهر یکتایی
مولاتی در عالم
کعبه ی دل هایی
سر تا به پا رحمت
محبوبه ی عترت
در سینه ی شیعه
مهرت بود نعمت
معصومه(مولاتی معصومه)۲

حریم تو در قم
دارالشفای ماست
نام تو مولاتی
شور و نوای ماست
هر زائرت بانو
دردش دوا گردد
با یک نگاه تو
حاجت روا گردد
معصومه(مولاتی معصومه)۲

معصومه جان عمری
تویی پناه من
امشب بُوَد بانو
بر تو نگاه من
چون مادرت زهرا
خیر کثیری تو
بر تو شدم مهمان
دستم بگیری تو
معصومه(مولاتی معصومه)۲

رضا یعقوبیان


80
شعر بعدی