دانلود برنامه بحارالاشعار

آسمان پیشِ تو تعظیم کند جا دارد

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - آسمان پیشِ تو تعظیم کند جا دارد

آسمان پیشِ تو تعظیم کند جا دارد
جلواتِ رخِ تو بسکه تماشا دارد

نسل در نسل همه عاشق ومجنونِ توأیم
خوش بحالِ دلِ ما مثل تو لیلا دارد

روزگاریست که ماسائلِ این درگاهیم
دلمان در حرمِ امنِ تو مأوا دارد

شکرِ حق پلکِ تری دارم و این چشمانم
همه شب سهمیه از حضرت زهرا دارد

دیده ام ، هر که رسیده است در این ره به خدا
تربت کرب و بلایت به مصلی دارد

مادرم با نمکِ روضه بزرگم کرده
حُبِ تو ریشه در این آب وگِلِ ما دارد

هر کسی صاحبِ اشک است نظر کردة توست
گونة سرخ شده جلوة زیبا دارد

به سر وصورت زخمیم مباهات کنم
رُخِ زخمی شده در چشمِ تو معنا دارد

به فدایِ رخِ نیلی شدة مادرِ تو
فاطمی هر که شود صورتش امضا دارد

نگرانِ سفرِ کرب و بلائیم همه
اربعین جلوه ای از محشرِ کبری دارد

هر کسی پایِ پیاده ز نجف راه افتاد
سرِ تعظیم به گلدستة سقا دارد

255
شعر بعدی