دانلود برنامه بحارالاشعار

آرام جان حضرت زهرا حسن جانم

شعر مداحی شور امام حسن (ع) - آرام جان حضرت زهرا حسن جانم

آرام جان حضرت زهرا - حسن جانم
ذکر لبان حضرت زهرا - حسن جانم

ما سائل شما /ما خاک این دریم
روحی لک الفدا /یا ایها الکریم

ای جانم ای جانم سیدالکریم حسن ای جانم

ذکر مدامِ عالم بالا - حسن جانم
زهرا نوشته روی دل ما - حسن جانم

تا نوکر توایم/ از عالمی سریم
روحی لک الفدا/ یا ایها الکریم

ای جانم...


از سوز زهر کین جگرت سوخت - حسن جانم
پرپر زدی و بال و پرت سوخت - حسن جانم

در لانه خودت/ بی بال و پر شدی
با دست همسرت/ پاره جگر شدی
**

داغت به سینه ام زده آذر - حسین من
فکر توام در این دم آخر - حسین من

آه از جگر مکش /در پیش من حسین
لا یوم کیومک/ ای بی کفن حسین
جسم تو می شود /در خاک و خون رها
راس تو می رود /بالای نیزه ها

عبدالزهرا


624
شعر بعدی