دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

آخرین لحظه های عمرش بود

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب روضه - آخرین لحظه های عمرش بود - گریز به روضه حضرت زهرا

روضه پیامبر اکرم (ص) 437


آخرین لحظه های عمرش بود
خیره میشد به در به سمت علی
ابر چشمش لبالب از باران
چشم او خیس غصه بود و ولی

او جلوتر ز اتفاق نفاق
کوثرش را به زیر پا می دید
دور دست علی طناب ستم
دخترش را به زیر پا می دید

زیر لب گفت... بودم آنجا کاش
لحظه ی حمله کردن اوباش
به علی با اشاره می فرمود
یاعلی عهده دار زهرا باش

گوییا پیش چشم های ترش
رذل پستی لگد به در می زد
در که افتاد روی فاطمه اش
وقت رفتن لگد به سر می زد

بین گریه دو چشم خیسش را
سمت پهلوی فاطمه می دوخت
درِ آتش گرفته را می دید
فاطمه بین شعله ها می سوخت

از جگر ناله می زد و می سوخت
دست خود می زند به روی جبین
دلش آتش گرفته از غصه
شده گریان برای سقط جنین

محمد حبیب زاد

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی