گریز به روضه كربلا امام حسین

فهرست بازدید
خیره ماندهِ نگاه آخرِ من

حضرت ام البنین (س) روضه

148
زیبا ستاره و قمری داشتی چه شد

حضرت ام البنین (س) روضه

114
دست گلچین چه غمی روی دل ما نگذاشت

حضرت ام البنین (س) روضه

118
ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست

حضرت ام البنین (س) روضه

214
این روزها شب وسحرت طول می کشد

حضرت زهرا (س) روضه

244
دخت بتول و جوهره مرتضا تویی

حضرت زینب (س) روضه

212
آسمان عشق را تابنده اختر زینب است

حضرت زینب (س) مدح

273
توحید را دردانه مظهر می شود زهرا

حضرت زهرا (س) مدح

340
دخترم، ارثیه ی غربت مادر مال تو

حضرت زهرا (س) روضه

324
اي نور چشمان ترِ موسي بن جعفر

حضرت معصومه (س) روضه

139
دختر موسی بن جعفر خواهر مولا رضایی

حضرت معصومه (س) زمینه (سبک دارد)

197
مهربانی ، کریمه ای خانم

حضرت معصومه (س) روضه

250
اگر به دست خزان باغ بی بری بانو

حضرت معصومه (س) روضه

206
هم آفتابی و هم سایه بر سرم داری

حضرت معصومه (س) روضه

139
لال و مبهوت شدم، ناله ی شبگیرم کن

مناجات با خدا مناجات

163
ای تاج امامت بسرت یوسف زهرا

امام زمان (عج) مدح

310
آمدم اینجا گدایی بازهم در میزنم

امام زمان (عج) مناجات

536
درمانده ام به پاي شكسته توان ببخش

امام زمان (عج) مناجات

816
راه را گم کرده ام آواره و تنها شدم

امام زمان (عج) مناجات

2366
ای بر فراز چرخ، رسیده خروشتان

امام زمان (عج) مناجات

468
یگانه حامی خون خدا، بنفسی انت

امام زمان (عج) مناجات

387
دلم خوش است که یک عمر، بی قرار تو باشم

امام زمان (عج) مناجات

320
گرچه سنگ از همه بسیار در آنجا خورده

امام رضا (ع) مدح

444
گودال قتگاه و راس جدارو دیدم

امام باقر (ع) نوحه (سبک دارد)

202
به روی سينه ی توداغ كربلا زده اند

امام باقر (ع) روضه

354
منم که عالم هستی گدای کوی من است

امام باقر (ع) روضه

241
داغِ تو روشن می کند شمعِ محرم را

امام باقر (ع) روضه

202
راوی کرببلایم ، جگرم میسوزد

امام باقر (ع) روضه

247
بدنی مانده زیر پا دیدی

امام باقر (ع) روضه

155
طفل باشی غم بسیار ببینی سخت است

امام باقر (ع) روضه

173
 عاقبت آه کشیدم نَفسِ آخر را

امام باقر (ع) روضه

121
آن روزهای تار که یادت نمی رود

امام باقر (ع) روضه

111
در کربلا چشمت به جسم بی سر افتاد

امام باقر (ع) روضه

161
همسری نامهربان ، بال و پرم را زخم کرد

امام جواد (ع) روضه

178
غربت هیچ کسی مثل تو آقا نشود

امام جواد (ع) روضه

132
زهر به جان زد شررم ای پدر

امام جواد (ع) روضه

122
چقدر لخته خون ریخته ای از دهنت

امام جواد (ع) روضه

86
در زیر آفتاب تو ماندی حسین هم

امام جواد (ع) روضه

90
پیکرت از تیر و از سرنیزه مالامال نیست

امام جواد (ع) روضه

459
تویی که جود و عطا بر امام ها داری

امام جواد (ع) روضه

1991
میونه سینه شد دوباره غم تکثیر

امام جواد (ع) شور (سبک دارد)

369
سلام آقا، غریب آشنای طوس

امام رضا (ع) زمزمه

1242
در ظل روزگار شما یا ابالحسن

امام رضا (ع) مدح

199
مرا چشمیست خون افشان ،زِ نام ضامن آهو

امام رضا (ع) مدح

188
ای یوسف کنعان زهرا مجنون همه هستی تو لیلا

امام زمان (عج) زمزمه (سبک دارد)

453