گریز به روضه حضرت عباس


اشعار مداحی با موضوع (گریز به روضه حضرت عباس) و با عناوین , قدِ مادرا از تمومِ غَما , اهل عالم هنر، خصلت عباس من است , لال و مبهوت شدم، ناله ی شبگیرم کن را از لیست ریز دریافت کنید.