گریز به روضه حضرت زینب


اشعار مداحی با موضوع (گریز به روضه حضرت زینب) و با عناوین , ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست , دخترم، ارثیه ی غربت مادر مال تو , مهربانی ، کریمه ای خانم , اگر به دست خزان باغ بی بری بانو , با وضو از دیده تر مینویسم فاطمه , هم آفتابی و هم سایه بر سرم داری را از لیست ریز دریافت کنید.