دسته بندی ها

گریز به روضه حضرت زینب


گریز به روضه حضرت زینب , اشعار جدید عبارتند از , به ضربه دسته حیدر. به بودو هست حیدر , دور و برش از بس محارم صف کشیده , دارد مسیح ما میاید دیگر از راه , ای رئوفه که در تمام سفر , خورشید ولایت ز تو تابان شده باشد , سوی قم از مدینه یار آمد , يا اين دل شكسته ی ما را صبور كن , ذکر هر شیعه با اشک و ناله , دلت هوای اجل کرده نیمه جانی تو , ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست , دخترم، ارثیه ی غربت مادر مال تو , مهربانی ، کریمه ای خانم , اگر به دست خزان باغ بی بری بانو , با وضو از دیده تر مینویسم فاطمه , هم آفتابی و هم سایه بر سرم داری را از لیست ریز دریافت کنید.