دسته بندی ها

متن اشعار میلاد امام هادی


متن اشعار میلاد امام هادی , اشعار جدید عبارتند از , نشسته خنده روی لب منادی , شده دلای ملائک آماده ی بزم شادی , تو آسمون مشرقین نور حق درخشید , چشم وا کن ای تو اوّل آفتاب سامرا , شمیم عطر رحمت می وزد از کوچه ها امشب را از لیست ریز دریافت کنید.