دسته بندی ها

زبان حال حضرت مسلم


زبان حال حضرت مسلم , اشعار جدید عبارتند از , دلشکسته و زار و مضطرم , از بام، سنگ کینه آوار است برگرد , این دشت به جز نیزه و نیزار ندارد , این شهر در هر کوچه نیزه ساز دارد , وقتی که به دستم گره سلسله افتاد , ای کاش سوی کوفه نیفتد گذر تو , شکنجه دیده ام و خسته و پریشانم , اگرکه نامه من محضرت بیاید چه , کیستم من؟ خونِ خونِ حضرت ربّ جلیلم , 1- السلام و علی ساکن کربلا , کوفه پر از ماتمه،تنهام گذاشتن همه , صدای زنگ کاروونه ، بهش بگید برگرده را از لیست ریز دریافت کنید.