دسته بندی ها

امیرالمومنین شعر


امیرالمومنین شعر , اشعار جدید عبارتند از , تشنه کامی که لبِ او رَبَّنا برداشته , به پای دل به ایوان نجف رفتی، به سر برگرد , با نام بلند او نوشتیم از زلفِ کمند او نوشتیم , به سرم اگر گذرد شبی ز کرم دو دست اناری ات , بسم علی حضرت رحمان علی , هو میکشیم نامِ علی را بیاورند , صاحب لوای عرشیان , پاي مرا به ساحت قُدس حرم كشيد , ديدار زيبا ميشود با چشمهايت , با عشق علی ،شاهِ ولایت خطری نیست , به اذن فاطمه رام ابوتراب شدم , تا که این شور را شعور کنم , خاک بودیم و یاعلی گفتیم , دنیا اگر نداشت علی را بقا نداشت , ذکر زمین و آسمان،حیدر امیرالمؤمنین , از ابتدا که عالم امکان درست شد , دست خدا و نفس پیمبر فقط علی است را از لیست ریز دریافت کنید.

فهرست بازدید

276

217

176

143

150

110

508

165

146

176

130

112

275

165

183

136

121