دسته بندی ها

یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : نوحه
بازدید : 156

یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین

ساقی لب تشنگان عباس می گوید حسین

مست می گوید حسین سرمست می گوید حسین

ساقی کرببلا تا هست می گوید حسین

تیر می گوید حسین شمشیر می گوید حسین

کودک لب تشنه بی شیر می گوید حسین

آب می گوید حسین مهتاب می گوید حسین

زاده ام البنین بی تاب می گوید حسین

لاله می گوید حسین آلاله می گوید حسین

ساقی اهل حرم با ناله می گوید حسین

فاطمه گوید حسین هم علقمه گوید حسین

خشکِ لب عباس در هر زمزمه گوید حسین

دیده می گوید حسین غم دیده می گوید حسین

پور حیدر با کف ببریده می گوید حسین

باده می گوید حسین سجاده می گوید حسین

دست من از تن جدا افتاده می گوید حسین

آسمان گوید حسین هم کهکشان گوید حسین

دیده گریان حضرت صاحب زمان گوید حسین

خاک می گوید حسین افلاک می گوید حسین

پاره مشک ساقی غمناک می گوید حسین

جان می گوید حسین بی جان می گوید حسین

ساقی غمدیده لب تشنگان گوید حسین

دین می گوید حسین آئین می گوید حسین

تیر خورده دیده ای حق بین می گوید حسین

اشک من گوید حسین این مشک من گوید حسین

در غم او دیده پُر اشک من گوید حسین

جان می گوید حسین ایمان می گوید حسین

تیر خورده غرق خون چشمان من گوید حسین