یادِ غمهای تو بودیم اگر غم دیدیم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : مدح
بازدید : 115

یادِ غمهای تو بودیم اگر غم دیدیم
پس جهان را فقط از قاب محرم دیدیم

خبرِ آدم و عالم به در خانهٔ توست
ما که در چایِ تو فالِ همه عالم دیدیم

بر سر سفرهٔ تو زنده دلان می گردیم
در غذای تو دمِ عیسیِ مریم دیدیم

رو به سمت حرم انگار، سلامت دادیم
هر شب جمعه اگر سرخیِ پرچم دیدیم

سرد وقتی که شود آتش دوزخ با اشک
اشک ِ بر داغ تو را بیشتر از یم دیدیم

«از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم»
هر چه خیر است در این خیمه ی ماتم دیدیم

در میان جلسه فاطمه انگار آمد
حالمان را وسط روضه چو برهم دیدیم

لطف کن بیشتر از قبل طلب کن ما را
شب جمعه حرمت را بخدا کم دیدیم

یاد لبهای علی اصغرت آقا بودیم
تا که روزی به حرم بارشِ نم نم دیدیم


حامد آقایی