دسته بندی ها

گل پیکری صد پاره قارداش


مجموعه : حضرت عباس (ع)
قالب شعر : نوحه
بازدید : 138

گل پیکری صد پاره قارداش

جسمونده سایسیز یاره قارداش

آرخام ائلیم دشت بلاده

قویدون منی آواره قارداش

یار وفاداریم ابوالفضل

شایسته سرداریم ابوالفضلآچ گوزلرون بیر یول اماندی

قلبیم باشی اوت دوتدی یاندی

باخ بیرده سمت خیمه گاهه

تل اوسته زینب باغری قاندی

یار وفاداریم ابوالفضل

شایسته سرداریم ابوالفضلسالم یرون یوخدور بدنده

تیترور یارون هر یل اسنده

لشکر اولانمازدی حریفون

کیم شیریمی سالدی کمنده

یار وفاداریم ابوالفضل

شایسته سرداریم ابوالفضلسعد اوغلی قلبیمنن ویروب اوخ

سسلور حسین هیچ یاورون یوخ

گلمور بئلیم قالخام ایاقه

الدن دوتان یوخ نیسگلیم چوخ

یار وفاداریم ابوالفضل

شایسته سرداریم ابوالفضلشادلوق ایدور دشمن چالور ال

آت اوینادور میداندا نوفل

گویا قاچانلاردا قیتمیش

خوشدور بویردن ایندی مقتل

یار وفاداریم ابوالفضل

شایسته سرداریم ابوالفضل