دسته بندی ها

کوفه میا تو ای مولا غریب این دیاری


مجموعه : حضرت مسلم (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 191

به سبک (شب وداع آخره حسینو خوب نگاه کن)


کوفه میا تو ای مولا
غریب این دیاری
نمونده دیگه یاری
خریداری نداری

ببین سفیر تو گشته
کوچه به کوچه حیرون
غریب و زار و گریون
از نامه ها پشیمون

مولا مولا
میا به جان زهرا
مولا مولا
میا به شهر اعدا
مولا مولا
به قتلگاه بابا

مولا ،مولا ،میا پسرعمو جان
یا
مولا،مولا،میا به شهرکوفه

اگر که جان دهم تشنه
فکر دل ربابم
دل خون قحط آبم
بُرده سه شعبه تابم

حرمله در هدف دارد
گلوی اصغرت را
دیده ی اخترت را
سینه ی اطهرت را

مولا مولا
حرمله در کمینه
مولا مولا
برگرد سوی مدینه
مولا مولا
بخاطر سکینه

مولا ،مولا ،میا پسر عموجان
یا
مولا،مولا،میا به شهر کوفه

آقا شده ز بی عهدی
یه پیرزن پناهم
عدو گرفته راهم
بی یاروتکیه گاهم

سنگی که برجبینم خورد
درکوفه ازروی بام
دارد حکایت شام
رأس زنان وایتام

مولا مولا
می بینم چشم ترها
مولا مولا
به روی نیزه سرها
مولا مولا
کوچه وخون جگرها

مولا ،مولا ،میا پسرعموجان
یا
مولا ،مولا ،میابه شهرکوفهعلی مهدوی نسب عبدالمحسن