دسته بندی ها

کاروان از راه میرسه امشب


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 343

کاروان از راه میرسه امشب
روی لبهاشون نغمه ی یا رب
آشوبه تو دله حضرت زینب

تنهایی درد بی حسابه
میبینی حال ما خرابه
بعد از تو زندگی عذابه

میبینم سوز جدایی تو تب این سرزمینه
میبینی دلشوره دارم بیا برگردیم مدینه

**

دیگه از امشب کربلا غوغاست
توی هر خیمه ذکر یازهراست
دلگرمیه حرم دستای عباس

این شبها مشکاشون پرآبه
شیر خواره توی خیمه خوابه

آشوبی تو دل ربابه دل اهل خیمه خونه
به عموش میگه رقیه بیا برگردیم مدینه

****

زینب از امشب روضه می خونه
آخره راهو دیگه می دونه
میبینه پیکری غرق در خونه

می دونه چی سرش میارن
پا روی پیکرش می زارن
این لشکر نعل تازه دارن

می بینه جسم داداشش بی کفن روی زمینه
دیگه با گریه حسین جان بیا برگردیم مدینه