دسته بندی ها

چقد سخته بین دشمنا و نامردا


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 249

چقد سخته
بین دشمنا و نامردا
مابین گرگای یک صحرا
پا برهنه باشی و تنها
.....
سخته که کبوتر باشی ولی
بسوزه بالت توی آشیون
سخته که به جای آب و غذا
بخوری سیلی و یا تازیون
سلامٌ قلبِ الزِّینبِ الصَّبور

بنددوم

این نامردا
چشم عباس و که دور دیدن
تا به بچه ها میرسیدن
زر و زیورا رو دزدیدن
.....
غارت شد النگوی بچه‌ها
گوشواره ی گوش دخترتو
می بردن جلوی چشم رباب(س)
گهواره ی علی اصغر تو
سلامٌ قلبِ الزِّینبِ الصَّبور

بند سوم

این نامردا
خیلی قلب مارو خون کردن
بچه هاتو نیمه جون کردن
با سنگ رأس تو نشون کردن

لعنتِ خدا بر کعب و سنان
لعنت به شمر و ضجر و حرمله
خیلی بچه‌ها تو دادن عذاب
وقتی جا می موندن از قافله
سلامٌ قلبِ الزِّینبِ الصَّبور

شاعرسبکسازڪربلایی مجیدمرادزاده