دسته بندی ها

پیکر عریان او بر خاک صحرا مانده است


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 640

پیکر عریان او بر خاک صحرا مانده است
در خرابه دختر مظلومه اش جا مانده است

سنگ باران سرش مانده به روی نیزه ها
خون بگیرد آسمان از داغ و درد بوریا

روی نیزه میرود کوچکترین مَه پاره اش
در میان هلهله یغما رَود گهواره اش

سلسله بر دست و پای دختر آواره اش
خنده ی اطفال شامی بر لباس پاره اش

اربن اربا کرده اند آیینه ای از کبریا
قسمتی بر روی خاک و قسمتی بر نیزه ها

ساربان و قتلگاه و غارت انگشترش
بر سر نیزه سفرها کرده بی پیکر سرش

سجاد احمدیان