نام تو ورد زبانهاست اباعبدالله


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : مدح
بازدید : 371

نام تو ورد زبانهاست اباعبدالله
سند بندگی ماست اباعبدالله

بی جهت نیست که اینقدر کرامت داری
مادرت حضرت زهراست اباعبدالله

بارها گفته ام و بار دگر می گویم
حرمت قبله دلهاست اباعبدالله

کربلا گفتم و افتاد هوایش به سرم
دیدنش آرزوی ماست اباعبدالله

حرفی از روضه رضوان نزنم اینجا چون
کربلا جنت اعلاست اباعبدالله

مثل و مانند نداری به خدا در دنیا
از عنایات تو پیداست اباعبدالله

عطر سیب حرمت مستی دیگر دارد
چه شرابی ست که اینجاست اباعبدالله

شب جمعه حرمت سینه زنی می چسبد
شور با نام تو غوغاست اباعبدالله

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
سّری از عالم بالاست اباعبدالله

راه بندان ورودی حرم می گوید
زائری غرق تماشاست اباعبدالله

به زمین خورده ای اما بخدا تا به ابد
پرچم توست که بر پاست اباعبدالله

هرکسی می شنود در دل خود می گوید
چقدر نام تو زیباست اباعبدالله

یاسر رحمانی