مظهر خیر النسا تا روز محشر فاطمه است


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : مدح
بازدید : 160

مظهر خیر النسا تا روز محشر فاطمه است
آسیه، مریم، خدیجه خوب و بهتر فاطمه است

فاطمه حتی طهارت را طهارت می دهد
آب با اینکه مطهر هست اطهر فاطمه است

او تجلی می کند گهگاه در احساس ها
مهربانیِ میان طفل و مادر فاطمه است

چهارده معصوم رهبر در میان مردم اند
در میان چهارده معصوم رهبر فاطمه است

هر کجا که رفت پیغمبر به زهرا بازگشت
این به آن معنی است که اصل پیمبر فاطمه است

اولین و آخرین هم شأن زهرا مرتضی است
اولین و آخرین هم شأن حیدر فاطمه است

باید از دست علی از فاطمه روزی گرفت
ساقی کوثر علی و حوض کوثر فاطمه است

قبل خلقِ خلق بوده خلقت نورانی اش
جلوه کرده در جهان با صورت انسانی اش

افتخاری نیست بالاتر برای جبرئیل
فاطمه نازل شده از بال های جبرئیل

از همان بدو تولد با خدا محشور بود
رزق زهرا بین آغوش خدیجه نور بود

نزد پیغمبر مقدم بوده او بر کارها
مصطفی بوسید دست دخترش را بارها

فاطمه سرّ خدا در سینه پیغمبر است
عکس وجه الله در آیینه پیغمبر است

روشنایی بخش جنت هست نور فاطمه
ذکر تسبیح خدا؛ نان تنور فاطمه

قبل هرکس فاطمه پا می گذارد در بهشت
وا شود درهای جنت با حضور فاطمه

قدسیان خدمتگزار دختر پیغمبر اند
صد ملک هستند مامور امور فاطمه

عقل کل زهراست و هرچه به جز او جهل کل
فهم عالم هست از فهم و شعور فاطمه

در قیامت کور خواهد شد تمام چشم ها
آن زمانی که شود وقت عبور فاطمه

الگوی صاحب زمان زهراست در عصر ظهور
آن زمان پس می شود عصر ظهور فاطمه

نیست غیر از فاطمه سنگ صبور مرتضی
نیست غیر از مرتضی سنگ صبور فاطمه

کوه شد پشت امیرالمومنینش ایستاد
پایه اسلام شد تا اصل دینش ایستاد

خطبه های فاطمه فصل الخطاب مردم است
فاطمه چشم انتظار انقلاب مردم است

در تمام لحظه ها بوده کنار مرتضی
خطبه هایش هست مثل ذوالفقار مرتضی

یک تنه از حق مولایش حمایت کرده است
هر چه را که داشته خرج ولایت کرده است

شعله های فتنه نمرود را خاموش کرد
هر چه مولایش به او فرمود زهرا گوش کرد

فاطمه در کام دشمن فتنه ها را زهر کرد
با تمام فتنه گرها تا قیامت قهر کرد

هر کسی در جبهه زهرا است پس همراه ماست
سوریه مانند خوزستان و کرمانشاه ماست

راه زهرا شاهراه روشن پیروزی است
راه مردانی شبیه مهدی نوروزی است

آرش براری