مشکل که آفتاب در آيد به آينه


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : میلاد
بازدید : 193

مشکل که آفتاب در آيد به آينه
زهرا مگر که رُخ بنماید به آينه

جُز مرتضی برابر زهرا ندیده ایم
باید که چهره نیز بیاید به آينه

باید صفات مادر ما را بیان کند
خود را اگر خدا بِستاید به آينه

از پَُرتو جلال تو خیس است چشم خلق
باید علی جمال فزاید به آينه

کتباً که هیچ ، راز شفاهی به کس نگفت
اینجا لب رسول بِساید به آينه

با هر کس شبیه خودش حرف می زند
مانده است تا چه رُخ بنماید به آينه

ما را که پَرتویم جلو تر دهد عبور
وقتی خدا بهشت گشاید به آينه

در معبرش به حشر ببندیم چشم خویش
تا مُشتَبَه مباد که باید به آينه

جای خدای عَزَوَجل سجده ای کنیم
از بس خدا به ذات درآيد به آينه

زهرا پسِ حریرِ جمالش جلالت است
جیوه بِغیر پشت نیاید به آينه

محمد سهرابی