دسته بندی ها

مالک هستی ، شور و سرمستی ، شاه ما هستی


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 343

فارسی ، ترکی

مالک هستی ، شور و سرمستی ، شاه ما هستی
یا اباعبدالله

فاطمی غیرت ، علوی صولت ، لطف بی منت
یا اباعبدالله

ساقی و ساغر ، حضرت دلبر ، وارث حیدر
یااباعبدالله


ای احلی من عسل،شاه بی بدل ، باشیم اوسته گل
جان ورنده آقا

هرگجه آغلارام،سینمی داغلارام،سن سیز قورخارام
من اولنده اقا


ای جانم یا حسین ، جانم یا حسین ، جانم یا حسین ، یا عزیز الزهرابند دوم


ای شه عالم ، سسلرم هر دم ، اولمسم گلم
یااباعبدالله

سیدالعطشان ، جانی و جانان ، ادیوا قوربان
یااباعبدالله

سیدالاحرار ، سرور و سالار ، گوزلریم آغلار
یااباعبدالله


ای نور راه حسین ، شاهنشاه حسین،ثارالله حسین
نعم الاربابی تو

ای سوسوز جان ورن ، پاره پاره تن ، شاه بی کفن
در نایابی تو
بند سوم


مظهر توحید ، چشمه ی خورشید ، ای بیزه امید
یااباعبدالله

دردیمه درمان ، حضرت سلطان معنیه ایمان
یااباعبدالله

ای سر و سرور ، ساقی و ساغر ، نوکرین سسلر
یااباعبدالله


خامس آل کسا ، دردیمه دوا ، ای مشکل گشا
روضه ده آغلارام

بو قرا پرچمین ، سینه زنلرین ، شال ماتمین
جنت ساتمارامیاعلی مددعلی مرادیان