مادرم تمام آفرینشی زهرا


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : شور
بازدید : 667

مادرم
تمام آفرینشی زهرا
تو چشمهای دانشی زهرا
دخت پیامبر
اولیا
همه دیوونه نگات زهرا
بهشت خاک زیر پات زهرا
همسر حیدر

یه عمر خوندم ،همسر حیدر
بیام مدینه گل پیامبر

تویی دوای دردام
تویی ذکر رو لب هام
فخر اولیایی

فرمانروای اعظم ،خالق کل عالم
عزیز طاهایی

نون و قلم نبی و مایسطرون تویی
طاق فلک علی به عالم ستون تویی
قلب حیات بچهات اما خون تویی
معنی اصلیه هم الغالبون تویی

مام تمام انبیا و اولیا
صاحب عرش و فرش و کرسی و سما
زاده پیغمبر اعظم ولا
همسر حیدر اسوه ی دین خدا

وا اما......یا زهرا.....

فاطمه
ذلیل و مسکین و حقیرم من
آمده ام با ناله گویم من
دستم بگیر و کن نگاهی

فاطمه
جواز نوکریمو تو باطل نکن
تا که نبخشیدی به زیرگل نکن
تویی پر و بال و پناهی

شمس جهانتاب ،مشکل گشایی
گوشه چشمی ،ده کربلایی

توی دلبر حسین ،توی مادر حسین
حاجت دارم من
فخر تبار حیدر، توی بر همه سرور
بیام حرم من

فرمانروای عالمی یا فاطمه
صاحب اسم اعظمی یا فاطمه
پابوس تو خیلی تمام آسمان
دخت رسول اکرمی یا فاطمه

طاووس عرش کبریایی فاطمه صاحب کل ما سوای فاطمه
سینه‌ برای گل حیدر میزنم
دستم بگیر و کن نگاهی فاطمه

وا اما..... یا زهرا......

مادرم
شهیده ولایتی زهرا
شهامت و شجاعتی زهرا
منبع دین نور مبین تو

مادرم
نهایت سخاوتی زهرا
گدایم و محبتی زهرا
دخت پیمبر امین تو

جنت فردوس،مادر عالم
عزیز حیدر، تو ذکر اعظم

تو جنت اولیا،، تو دوزخ دشمنها
صاحب قیامت

تویی مالک عقبا،، تویی صاحب دنیا
بکن شفاعت

صد مرده زنده میشود از اسم تو
عیسی بن مریم نوکر و شاگرد تو
عیسی و موسی چو پیغمبر شدند
معترفند دائما بر فضل تو

یا فاطمه دستم بگیرو ول نکن
روز‌قیامت تو منو خجل نکن
زنجیر تو بگردنم کلبه توام
آخر کار جهنم و حاصل نکن

واما...... یازهرا.......