دسته بندی ها

كجا مى روى ماه كنعان من


مجموعه : حضرت علی اکبر (ع)
قالب شعر : نوحه
بازدید : 1605

كجا مى روى ماه كنعان من
به همراه خود مى ‏برى جان من
مسوزان دلم را - همه حاصلم را
على اكبرم

بگيرم به بر من گل چيده را
ببوسم لب لعل خشكيده را
گلم شد خزانى - قدم شد كمانى
على اكبرم

اذان گو على بانواى حجاز
و يا خيز و با من بخوان يك نماز
قيامت به پا كن - پدر را دعا كن
على اكبرم

تماشا كن اى لاله ى پرپرم
كه گم كرده‏ ام من مسير حرم
ببين اى دل آرا - كه افتادم از پا
على اكبرم

ببين ناتوانم توانم بده
بيا خيمه ‏ها را نشانم بده
غمت كرده آبم - نگوئى جوابم
على اكبرم