عشق حسینه که توی وجود من ریشه زده


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 406

عشق حسینه که توی وجود من ریشه زده
خیلی بـعیده کـه آقا بـرات کـربلا نده
ذکر لـب من هرجـا باشم یـا رقیه مدده

خاطره های خوب من تو کربلا رقم خـورد
شروع نوکریم آقا تو هیئتا رقـم خورد
چه شورو حالی که توی محرما رقم خورد

قرارمون باشه آقا شب جمعه
خیلی دلم هوای دیدن تورو کرده
حال دلم خوب نیس یه کاری کن ارباب
بی کربلا حتی نفس کشیدم درده

حسین جانم حسین جانم

بند ۲

عشقا زیادن ولی عـشق تو نـشست توی دلم
با یه نگاهت خیلی راحت حل شدآقا مشکلم
تـا تـورو دارم بخدا کـه نمـیسوزه حاصـلم

با توأم و کاری آقا به هیچ کسی ندارم
آرزومـه که دسـتمو رو ضـریحت بزارم
پا ثابـت هـیئتـمو همینه افتخارم

باور کن آقاجون خیلی خوش احوالم
زمانی که تو هیئتو پای علم هـستم
چشـامو میبندم فکر میکنم ارباب
به اینکه میرسه آقا به ضریحت دستم

حسین جانم حسین جانم

بند ۳

آرزوم اینه کـه بیـام به کربـلا و برنگردم
بی تو میمیرم هستی تو حسین من دوای دردم
راضی باش آقا عاشقونه واسه تو نوکری کردم

نگـاهتو ازم نگیر بـدون تـو میمـیرم
آرزومـه براتمو هـمین امشب بگـیرم
نزارکه تنها بمونم این روزا خیلی گیـرم

بی حد و اندازه حسین دوستدارم
تموم زندگیـمو آقا به تو مـدیونم
من اینو میدونم به غیراز این نیس که
مادر تو بهم اجازه داده میخونم

حسین جانم حسین جانم
شـاعـر مجید آقاجانـی