دسته بندی ها

صاحب لوای عرشیان


مجموعه : امام علی (ع)
قالب شعر : سرود
بازدید : 507

من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه

صاحب لوای عرشیان
ربّ پدیدار جهان
کلمةُ الحُسني علی
نور دل افلاکیان

یاحیدر
خود صراط المستقیم
یاحیدر
تفسیر قرآن کریم

یاحیدر
نقطه ی زیر باء
مالک دل ما
قمر منیر و
خورشید هل أتی

هم مطلع کلامی
هم حُسن هر ختامی
بعد از نبی به ولله
تو اولین امامی

من کنت مولاه فعلی مولاه

ای لنگر عرش وزمین
ای سرور روح الامین
به کوری دشمن تویی
حیدر امیرالمؤمنین

یاحیدر
ای زینت پروردگار
یاحیدر
فقط مریدت رستگار

یاحیدر
ای وزیر نبی
حدیث هر لبی
رجز تو شام و
کوفه ی زینبی

حیدر فقط امیره
شاهنشه کبیره
علت خلق عالم
در خطبه ی غدیره

من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه

یاعلی ای کفو بتول
باتو عباداتم قبول
منم مدافع غدیر
ای وصی پاک رسول

یاحیدر
ای آية العظمي علي
ياحيدر
ای عروة الوثقی علی

یاحیدر
ای شاه لو کشف
دُرّ شهر نجف
امیرالاولیا
پدر شاه طف

شاها نظر گدا رو
حاجت مبتلا رو
هرساله تازه بنما
دیدار کربلا رو

من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه

علی مهدوی نسب عبدالمحسن