صاحب دلم بدون تو یه درد بی نهایتم


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : شور
بازدید : 171

صاحب دلم
بدون تو یه درد بی نهایتم
به آسمون رسیده این شکایتم
صاحب دلم
دلخوشم به تو
تویی جواب ناله های هرشبم
دعای آمدن برا تو بر لبم
دلخوشم به تو

دل دادم به عشق تو تمام هستی ام فدای چشم مست تو
محتاجم به یک نگاه منی که حق سپرده اختیارمو به دست تو

روز وشب به یاد تو منم که دلخوشم به زیر سایبون تو
میریزم زدیده اشک برای لحظه های عمر در گذر بدون تو
آقا جان آقام آقام آقام آقام ۳

وعده ی خدا
جواب دیدگان منتظر به راه
تو آن پناه مردمان بی پناه
وعده ی خدا
بر لبم دعا
در انتظار تو همیشه قلب ما
تو منتقم به خون شاه سر جدا
ماه دلربا
دلگیر است بدون تو تمام لحظه های روز وشب ٬غروب جمعه ها
آقام ۳میبارد همیشه اشک برای این همه نبودن ابر دیدگان ما
آقا جان آقام آقام آقام ۳

محمدمبشری