دسته بندی ها

شب وداع آخره حسینو خوب نگاه کن


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 203

شب وداع آخره
حسینو خوب نگاه کن
باز منو روبه راه کن
قلبتو تکیه گاه گن

آماده شو،تو ای خواهر
دیگه برا اسارت
برای عصر ِغارت
برای هر جسارت

زینب زینب
امون ز کوفه و شام
زینب زینب
طناب وسنگ ودشنام
زینب زینب
دیگه نشی تو آرام

مظلوم،عطشان،حسین غریب مادر
یا
ای وای،ای وای،وای ازغم غریبی

قولی بده به من خواهر
وقتی میرم به میدون
نشی یه دف توگریون
به پا نکن تو بارون

برا وصیّت مادر
وقتی سوی عدویم
بیا با ناله سویم
بوسه بزن گلویم

زینب زینب
منم غریب مادر
زینب زینب
شده نگاه آخر
زینب زینب
گریه نکن توخواهر

مظلوم،عطشان،حسین غریب مادر
یا
هیهات،هیهات،وای ازغم غریبی
یا
زینب زینب،خواهر خدا نگهدار

به روی تل چه خواهی دید
نفس ِ آخرینم
افتاده رو زمینم
چکمه به روی سینه م

در مقتلم میشه محشر
کار عدو بُریدن
کار تو هی دویدن
سری به نیزه دیدن

زینب زینب
از بغض ده حرامی
زینب زینب
به پیکر امامی
زینب زینب
نشسته نعل شامی

مظلوم،عطشان،حسین غریب مادر
یا
هیهات،هیهات،وای ازغم غریبی
یا
زینب، زینب،خواهر خدا نگهدار
علی مهدوی نسب عبدالمحسن