شب جمعه است به لطف وکرمت محتاجم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : مدح
بازدید : 147

شب جمعه است به لطف وکرمت محتاجم
به دم سینه زنی در حرمت محتاجم

بسکه آلوده شده دامنم از فرط گناه
ای مسیحانفسم من به دمت محتاجم

دم گرفتم به نوا گرد حرم با مادر
من به یک نیمه نگاهی ز کمت محتاجم

آشنای غم اکبر شدم و ضجه زدم
کاش این روضه به محشرببرم محتاجم

کاش در گوشه دنجی به حرم جایم بود
میدهی از کرمت بال و پرم؟ محتاجم

ز فراتت نخورم آب روان تا آخر
من به یک جرعه ای از جام جمت محتاجم

مرتضی محمودپور