شباي قدر گذشته و فرصتا داره مي گذره


مجموعه : مناجات با خدا
قالب شعر : مناجات
بازدید : 144

شباي قدر گذشته و فرصتا داره مي گذره
مثه يه چشم به هم زدن اين شبا داره ميگذره

شباي قدر گذشته و تو حسرت لحظه هاشم
نكنه كه بين خوبات از قلم افتاده باشم

اگه كه بندتو هنوز نبخشيدي چيكار كنم
اگه زبونم لال ز من دست كشيدي چيكار كنم

شباي قدر گذشته و بارون حسرت مي بارم
به اين شباي پيش رو خدا هنوز اميد دارم

شباي قدر گذشته و تقديرمو رقم زدن
ايشالا چند تا كربلا براي من قلم زدن

ايشالا كه تو اين شبا حاجت من روا بشه
با سقوط آل سعود راه مدينه وا بشه

ايشالا شاملم شده نگاه لطف تو خدا
روزيم بشه به دفعات زيارت امام رضا

دارم ميون حاجتام يه آرزوي دلنشين
به من يه كربلا بده پاي پياده اربعين


كرببلا نزيكترين راه رسيدن به خداس
راه شبيه حر شدن برا تموم بنده هاس

شبهاي جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه
آيد به دشت كربلا

رضا تاجیک