دسته بندی ها

شاه سلام علیک آقا سلام علیک


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 218

شاه سلام علیک آقا سلام علیک
ماه سلام علیک مولا سلام علیک
گفت: ای گروه هر که ندارد هوای ما
سر گیرد و برون رود از کربلای ما
شاه سلام علیک آقا سلام علیک
ماه سلام علیک مولا سلام علیک
در دلم بود شوم عاشق بین الحرمین
پدرم بود مصمم که ادا سازم دِین
مادرا حس مرا گفت: که ای نور دو عین
هر دری بسته شود جز در پر فیض حسین
این در کعبه عشق است که باز است هنوز
شاه سلام علیک آقا سلام علیک
ماه سلام علیک مولا سلام علیک

 

شاعر : حاج امیر عباسی