ز غُصه گشته تمام وجود من فریاد


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : روضه
بازدید : 479

غلامرضا سازگار

ز غُصه گشته تمام وجود من فریاد
وصیت تو ندایم دهد، مزن فریاد

چگونه آب بریزم بر این بدن که زند
به یاد جسم کبود تو پیرهن فریاد

سزد که سر ببرم شب به دامن صحرا
درون چاه زنم یاد این بدن فریاد

کفن چگونه بپوشم تو را که می ترسم
به زخم پهلویت امشب زند کفن فریاد

به لحظه ای که زدی ناله پشت در سوگند
نکرده حبس به سینه کسی چو من فریاد

هزار سال دگر اشکم ار به خاک افتد
به جای سبزه برآید ز هر چمن فریاد

هزار مرتبه جان دادم آن زمان که زدی
به مرگ محسن مظلوم خویشتن فریاد

چه شد به کوچه که هرجا مغیره را بیند
برآید از دل پر غُصّه ی حسن فریاد

منم غریب به حقّ خدا که نتوانم
زنم به یاد غم یار، در وطن فریاد

همیشه یاد تو آرام، سوزم و سازم
چنان که شمع ندارد به سوختن فریاد

کنون که حبس شده ناله ی علی در دل
سزد که بر لب میثم شود سخن فریاد