زينب تو را به جان من آرام گريه كن


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : روضه
بازدید : 462

مصطفی متولی

زينب تو را به جان من آرام گريه كن
مثل برادرت حسن آرام گريه كن

مي دانم آب مي شوي از داغ مادرت
مانند شمع انجمن آرام گريه كن

كمتر به اين شمايل نيلي نگاه كن
سيلي مزن به صورتت آرام گريه كن

اينقدر خاک بر سر و روی خودت مريز
قدری كنار اين بدن آرام گريه كن

دستم رسيده است به زخمي عميق وای
زينب بيا بگو به من آرام گريه كن

حالا بيا به ياد حسين غريبمان
بنشين و پای اين كفن آرام گريه كن