روزی ما دست خداست


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 296

روزی ما دست خداست
چشم امید سمت شماست
ای حضرت عشق حسین
آرزوی ما کربلاست

کرببلا نا ندارم آخه تا کی بگو صبوری
کرببلا کشته منو این حسرت و فراق و دوری
کرببلا خواب بسه میخوام ببینم تو رو حضوری

حضوری بیام و بشینم رو خاکت
شده این دل زار خراب و هلاکت

هلاکتم هلاکتم هلاک و مجنون
تو رو خدا منو به آرزوم برسون

کربلا کربلا

بند دوم :
منتظرم تا که خبر
بیاد برام از یه سفر
بگند که خوش به حال تو
ارباب بهت کرده نظر

ارباب ارباب زائر تو دل منو میبرد به همراش
ارباب ارباب مراقبم بودی بازم مراقبم باش
ارباب ارباب تا که بیام پایین پات جون بدم ای کاش

بگیرم من آروم کنار حبیبت
منو کرد هوایی بازم بوی سیبت

شبای جمعه کربلات خود بهشته
فراتر از بهشته عاشقاتو کشته

کربلا کربلا

بند سوم :
ای ساقی مستان سلام
ای جان جان جانان سلام
علم به دوش کربلا
برادر سلطان سلام

یا ابالفضل دست منو دست تو یا باب الحوائج
یا ابالفضل عطا بکن یه کربلا باب الحوائج
یا ابالفضل بیایم پیشت با رفقا باب الحوائج

کنار علقمه زیر لب زمزمه
بخونیم روضه از زبون فاطمه

میرسه بر مشام ما بوی گل یاس
غیرتی سینه بزنیم برای عباس

ابالفضل ابالفضل