دسته بندی ها

روزگار دلم به سامان نیست


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : مدح
بازدید : 218

روزگار دلم به سامان نیست
من کویرم خبر ز باران نیست

سخت با خود کنار می آیم
ساختن با فراق آسان نیست

غم کوری نمیخورد یعقوب
یوسفش تا میان کنعان نیست

در جوانی تو سربه راهم کن
دم پیری زمان جبران نیست

آدمیّت گدایی از در توست
آدمت هرکه نیست سلطان نیست

بی تو یا با تو گریه خواهم کرد
فکر عاشق وصال و هجران نیست

هیچ جایی برای ما مردم
مثل قم نیست! چون خراسان نیست!

آخر کار میرسم به حسین
آخر کار غیر جانان نیست

روزگارم خوش است پای غمش
بر سرم مانده سایه علمش..