دسته بندی ها

راهی کربلا شه، هر کسی حسینه


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 351

راهی کربلا شه، هر کسی حسینه
کی زده قید سر و، کی خریدار حسینه؟
همه ی حساب کتاب، با علمدار حسینه


هر دلی که بسوزه پا روضه ها
یه مادر گریون اونو می خره
به واللهِ خندونه روز جزا
اون چشمایی که توی روضه ها تره


قرار همه، بین الحرمین
شعار همه، امیری حسین


امیری حسین، و نعم الامیر
======

روی پیشونی ماه، میشینه غصه از امشب
ذکر وا مصیبتاه، میشینه به روی هر لب
خاک غم به سر شد آه، کربلا رسیده زینب


با سلام و صلوات و با دعا
پا میذاره روو خاک کرب و بلا
با آهی که از ته دل می کشه
می لرزه زمین و تیره میشه هوا


آروم می گیره، ازین شور و شین
تا که می خونه، امیری حسین


امیری حسین، و نعم الامیر
======

اولیا مخدره، دلش آیینه و شیشه
سایه ی برادره، رو سرش مثله همیشه
زانوهای اکبره، که رکاب عمه میشه


بچه ها روو دوش عمو می شینن
عمو که باشه کسی غم نداره
یکی یکی خیمه های حرمو
با دست خودش عمو بنا میذاره


علم می زنه، به روی زمین
قدم می زنه، بیا و ببین


آروم میگیره، دل زینبین
عمو که میگه، امیری حسین


امیری حسین، و نعم الامیر