دسته بندی ها

راس تو میرود بالای نیزه ها


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 7857

راس تو میرود بالای نیزه ها
من زار میزنم در پای نیزه ها
اه ای ستاره دنباله دار من
زخمی ترین سر نیزه سوار من
پاشو داداش نگاهی کن
که دارن به من غم زده میخندن
دارن پای سر عباس
جلو چشم همه دستمو میبندن
(حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم)
ای بی کفن چه با این پاره تن کنم
با چادرم تو را باید کفن کنم
من میروم ولی جانم کنار توست
تا سال های سال شمع مزار توست
پریشونم همه جونم
به قربونی که تنی که ته گوداله
پر از تیغ و پر از نیزه
پر از زخمه و خاکی و لگد ماله
(حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم)
با گریه آمدم اطراف قتلگاه
گفتی که خواهرم برگرد خیمه گاه
بعد از دقایقی دیدم که پیکرت
درخون فتاده و برنیزه ها سرت
لب تشنه لب دشنه
شنیدم که جوابت رو سنان داده
شنیدم نه خودم دیدم
چقد نیزه به حلقوم تو افتاده
آوای سوز 000