دوباره دل تنگم بهونه داره


مجموعه : حضرت زهرا (س)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 619

دوباره دل تنگم بهونه داره
دل من این روزا چون ابر بهاره
چشام از فرط گریه رمق نداره
برای روضه ی مادرم می باره

یه مادری که فقط هیجده بهار و دیده
یه مادری که توو هیجده سالگی خمیده
یه مادری که داغی مسمار و چشیده
وای
آتیش میگیرم تو روضه های
حورا و آتیش حورا و آتیش
صد بار می میرم یه بار که میگن
زهرا و آتیش زهرا و آتیش
مادر ای مادر
۲
نگیر از چشای من ناز نگاتو
الهی من بمیرم مادر به جاتو
نرو تا نمیره زندگی زینب
بگیر از خدای مهربون شفاتو

تو که نباشی زندگی بر بابا عذابه
توی مدینه سلام بابا بی جوابه
به زخم بابا خندیدن بعد از این ثوابه
وای

اگه بری تو خنده نمیاد
رو لب بابا رو لب بابا
می مونه بابا با خنده های
مغیره تنها مغیره تنها
مادر ای مادرحسن کردی