دسته بندی ها

دوباره جمعه گشته این دلم کرده هوایت


مجموعه : امام زمان (عج)
قالب شعر : مناجات
بازدید : 313

دوباره جمعه گشته این دلم کرده هوایت
ز سوز داغ هجران تو میگریم برایت
عزیز کردگارم صفای قلب زارم
ز بهر دیدن تو آقا من بیقرارم
صفای دلم گل محفلم تویی یار و حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیامهدی زهرا۲

دوباره جمعه گشته آمدم بر تو پناهم
به حق مادرت زهرای اطهر کن نگاهم
تویی مولای عالم منم عبد فقیری
شدم مهمان تو،تا آقا دستم بگیری
صفای دلم گل محفلم تویی یار و حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیا مهدی زهرا

دوباره جمعه گشته یابن زهرا بیقرارم
به اذن ذات حق کس جزتو درعالم ندارم
اَلا ای بود و هستم بتو دلبسته هستم
به هر محفل که رفتم به یاد تو نشستم
صفای دلم گل محفلم تویی یار و حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیامهدی زهرا

دوباره جمعه گشته از غم هجران غمینم
کجا هستی بگو ای رهبر غربت نشینم
تویی آرام جانم صفای آشیانم
ولایت در دل من بود دارالامانم
صفای دلم گل محفلم تویی یارو حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیا مهدی زهرا

دوباره جمعه گشته بهر تو چشم انتظارم
بیا تا بنگرم روی تو یار گلعذارم
گل گلزار زهرا تویی روح نمازم
نگاهی کن به رویم آقا غرق نیازم
صفای دلم گل محفلم تویی یارو حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیا مهدی زهرا

گلی از گلشن آل عبایی یابن زهرا
نما بر جمع ما امشب دعایی یابن زهرا
خدا بنهاده مهرو ولایت در سرشتم
شده حب وولایت عجین با سرنوشتم
صفای دلم گل محفلم تویی یار و حبیبم
زهجران تو پریشان تو بیا یار غریبم
گل فاطمه امید همه بیا مهدی زهرا