دسته بندی ها

دل تو دلم نیست بوی جدایی میده این سرزمین


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 627

دل تو دلم نیست
بوی جدایی میده این سرزمین
دل تو دلم نیست
بیا بریم که دشمنه در کمین

به جز خودت کی و داره خواهرت
دلشورمو ببین برا دخترت
اسارت و جسارته آخرش
نشه یه وقت بلا بیارن سرت

برگردیم از این شهر بلا
برگردیم نشی ازم جدا
این شبها ببین مضطربم
برگردیم داداش تو رو خدا

بند دوم:

هر چی می بینم
فقط سپاه و لشکر دشمنه
هر چی می بینم
روبرومون یه عده شمشیر زنه

ببین داداش تو دلم آشوبه حسین
طبل جنگ دشمنه میکوبه حسین
بیا بریم تا نشده بعد تو
خیمه ها شبیه مخروبه حسین

می بینی تب قافله رو
از دشمن کف و هلهله رو
آماده شده تیر سه پر
برگردیم ببین حرمله رو

بند سوم:

خواب می دیدم که
پیروهنت رو بی حیایی ربود
خواب می دیدم که
سرت رو از تنت جدا کرده بود

سمت حرم دویدن و اومدن
به بچه ها نبودی سیلی زدن
خواب دیدم دخترت هی میگفت
بابا ببین شامیا چه بدن

برگردیم از این شهر بلا
برگردیم نشی ازم جدا
این شبها ببین مضطربم
برگردیم داداش تو رو خدا


شعروسبک:
علی علی بیگی