دلم خوشه از بچگی ،سایه ی روی سرمی


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 155

دلم خوشه از بچگی ،سایه ی روی سرمی
دلم خوشه یه عمریه ،تو سختیها کنارمی
قربون تو آقا برم ،دلسوزمی،باکرمی،مثله پدرمادرمی

با اینکه من خیلی بدم،گفتی باشه عیبی نداره
گفتی اگه رهاش کنم ، کجا بره جایی نداره
سپرده مادرش به من،خیلی بده تنهاش بذارم
اگرچه اینقدبدی کرد،که دیگه من دوسشندارم

غلط کردم
منوببخش گداتم
غلام روسیاتم
دلتنگ یک نگاتم

آقاجونم
به دست غم اسیرم
ازین زمونه سیرم
نرونی که میمیرم

یاثارالله اباعبدالله

بند2
شیرداده من رو مادرم،میون بزم روضه ها
هنوزمیپیچه توگوشم،نغمه ی ای غریب آقا
کام منو واکرده با،تربت پاک کربلا،منو سپرده به شما

روزی که دنیا اومدم،منو بغل کرد مادرمن
زمزمه کردتوی گوشم،یادت بمونه پسرمن
ازین به بعد تو نوکر، عزیز فاطمه حسینی
تو کفتر عادتیه ،جنت بین الحرمینی

کبوترم
جلدم به کربلاتون
حریم باصفاتون
داره دلم هواتون

آشوبم من
برا حرم خرابم
بده آقا جوابم
چرا میدی عذابم

یاثارالله اباعبدالله

بند3

خیلی دلم تنگه اقا،برا حریم کربلا
داره میشه طولانی این،زمان دوری ازشما
دوباره کن قسمته من،بیام حرم ای با وفا،دلم گرفته بخدا

اینو می دونم آقاجون،تو حرمت جایی ندارم
آخه کجا برم دیگه ، غیره تو آقایی ندارم
تو قفس دوری تو ، کبوتر دلم میمیره
فقط زمانی که باشه،تو حرمت آروم میگیره


ارباب ارباب
نگاه به حال زارم
ببین چه جورمیبارم
طاقت دیگه ندارم

ارباب ارباب
من و تو سر برام کن
راهی کربلام کن
قاطی زائرام کن

یا ثارالله اباعبدالله


گروه الزهرا شعرای سادات
سید ناصراسماعیل نسب
سید مرتضی پیرانیان
سید محمد کمپانی