در کنج قفس با دل خون بار بمیرم


مجموعه : امام کاظم (ع)
قالب شعر : روضه
بازدید : 186

در کنج قفس با دل خون بار بمیرم
چون بسمل در بند ، گرفتار بمیرم

یک لحظه نشد باز برویم در زندان
دور از وطن و دلبر و دلدار بمیرم

دلواپس معصومه و دیدار رضایم
سخت است که در حسرت دیدار بمیرم

با سیلی و شلاق کنار آمده ام لیک
از زخم زبان ، طعنه ی اغیار بمیرم

جان کندن دائم شده کارم که به غربت
با هر نفس تب زده صد بار بمیرم

ای درد رهایم کن و ای غم دم آخر
بگذر ز من خسته و بگذار بمیرم

کمیل کاشانی