در بعثت احمد،این عالیِ اعلا


مجموعه : پیامبر اکرم (ص)
قالب شعر : سرود
بازدید : 196

در بعثت احمد،این عالیِ اعلا
تبریکِ ما باشد،بر حضرت زهرا
طلیعه بعثت،رسید و خوشحالیم
چونکه مسلمانی،بر خویش می بالیم
یا حضرت زهرا عیدی بده بر ما

در بعثتِ احمد،دلها پر از شور است
مبعث برای ما،حقیقتِ نور است
بعثت به ما گوید،که با وفا باشید
ای مردم عالَم،عبد خدا باشید
یا حضرت زهرا عیدی بده بر ما

این بعثتِ پر خیر،اَمری زِ داور بود
مکارمِ اخلاق،درس پیمبر بود
خوشا بر آن کس که،یارِ پیمبر شد
خاک سرِ کوی،زهرا و حیدر شد
یا حضرت زهرا عیدی بده بر ما