خواب دیدم غرق جنونم


مجموعه : امام حسین (ع)
قالب شعر : شور
بازدید : 213

خواب دیدم غرق جنونم
نمیداد گریه امونم
خواب دیدم اسم منومادر توبرا حرم خونده

خواب دیدم تو اتوبوسم
روی تابلوی کنار
خیابون نوشته بود پنج کیلومترتاکربلامونده

تاکربلامونده

باچشای خیس من ازجاپاشدم گنبدودیدم
ازته دل یه سلام دادمو و باز آهی کشیدم
گفتم شه لب تشنه سلام حضرت باران
ممنون که نمردم دوباره حرم رسیدم2

مدیونتم آقا
ممنونتم آقا
یک عمریه مستو
مجنونتم آقا2

ارباب حسین جان

بند2

خواب دیدم از زایراتم
توی ایوون طلاتم
تنهای تنها نشستم با تو در راز ونیازم من

خواب دیدم که پایین پات
غرق اشک و غزلم باز
کنار ضریح زیبای تو در حال نمازم من

حال نمازم من

زیرلب میگفتم آقاکاش نشه از توجداشم
کاش میشدبذاری که همینجاواسه توفداشم
کاشکی اصلابین ما فاصله ای دیگه نباشه
کاش میشدیه کاشی ازدیوارای صحن توباشم2

این اشک گداته
که خاک پاهاته
مردن واسه ی تو
اکسیرحیاته

ارباب حسین جان

بند3

یهوازخواب من پریدم
خودمو توخونه دیدم
انگاری عالم شد اون لحظه به روی سر من آوار

نگا کردم من به عکس
ضریحت کنج اتاقم
باچشای خیس زدم یه بوسه روعکس روی دیوار

عکس روی دیوار

ببین آقا چی آورده هجر تو بر سر نوکر
میزنه پر دل من برا شما مثل کبوتر
میدونه درد دلم رو دخترت بی بی رقیه
اونیکه میپرید از خواب مثل من باچشمای تر

ای ارباب عالم
خیلی بده حالم
یک روزنشده از
هجر تو ننالم

ارباب حسین جانشور احساسی
شب جمعه های حسینی
سید مرتضی پیرانیان