دسته بندی ها

خاتون قمی و بر عالمین رحمت معصومه


مجموعه : حضرت معصومه (س)
قالب شعر : زمینه
بازدید : 121

خاتون قمی و بر عالمین رحمت معصومه
شأن و منزلتت هم طراز عصمت معصومه
هستی شبیه زینب پُر از صلابت معصومه

چشم امّید فقیرانی
سرمنشأ خير و احسانی
ریحانه ی نجمه و موسی
غزال بیشه ی شیرانی

بی بی جانم تو آئینه ی عترتی
بی بی جانم عقیله ی با غیرتی
بی بی جانم شفیعه ی قیامتی

بی بی جانم مددی معصومه خاتون


بند

روی لب هر عاشق ذکر مُدامی معصومه
به به داری چه اسمی توی اسامی معصومه
خواهر عمّه و دختر به سه امامی معصومه

کنیز خونه ی تو حوّاست
چادرت مَلجاء این دنیاست
زائر صحن و سرات خانوم
زائر قبر بی بی زهراست

بی بی جانم الا ای نور هر دو عین
بی بی جانم به تو محتاجن عالمین
بی بی جانم بطلب ما رو کاظمین

بی بی جانم مددی معصومه خاتون


بند

شُهره به کرامت تو ارض و سمایی معصومه
روح عفاف و کوه حجب و حیایی معصومه
موندم که شما زینب یا که زهرایی معصومه

روح و ریحان منی بانو
به خدا که شبیهت ماکو
حضرت مریم و میگن که
میزنه صحن تو رو جارو

بی بی جانم زاده ی نسل کوثری
بی بی جانم به ملائک تاج سری
بی بی جانم تو ادامه ی مادری

بی بی جانم مددی معصومه خاتون

«التماس دعای خیر»
علیرضا پناهیان